[1]
KosiM. 2015. Slovar srednjemoravskega narečja Jarmile Vojtove. Jezikoslovni zapiski. 16, 2 (jul. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v16i2.2414.