[1]
TorkarS. 2015. Predoslje in Prelosno (45 let pozneje). Jezikoslovni zapiski. 18, 2 (jul. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v18i2.2334.