[1]
Andres, I. 2023. Besedilo o stari kmečki hiši v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem. Jezikoslovni zapiski. 29, 1 (jul. 2023), 149–162. DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.08.