[1]
Žibred M. 2023. Soglasniški odrazi v novomeškem govoru in okolici. Jezikoslovni zapiski. 29, 1 (jul. 2023), 127–147. DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.07.