[1]
Unuk, D. 2023. Fonetično-fonološki status fonema /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku. Jezikoslovni zapiski. 29, 2 (dec. 2023), 37–75. DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.02.