[1]
MetercM. 2021. Aktualna raba in pomenska določljivost 200 pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Jezikoslovni zapiski. 27, 1 (maj 2021), 45-58. DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.03.