[1]
MeršeM. 2021. Enostavčne povedi v Katekizmu in Abecedniku (1550) Primoža Trubarja. Jezikoslovni zapiski. 27, 1 (maj 2021), 27-44. DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.02.