[1]
FilipiG. 2021. Ornitonimi u Habdelićevu Dikcionaru: divlje (šumske) ptice. Jezikoslovni zapiski. 27, 1 (maj 2021), 7-26. DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.01.