Fonološki opis govora pri Sv. Ani na Kremberku v Slovenskih goricah

  • Mihaela Koletnik

Povzetek

V članku je s fonološkim opisom predstavljen mejni govor zahodnega slovenskogoriškega podnarečja, tj. govor Sv. Ane na Kremberku v Slovenskih goricah. Ta je v Ramovševi mreži za Slovenski lingvistični atlas oštevilčen s številko 295 (Benedik 1999: 109). Ob preureditvi mreže je kraj izpadel, v mrežo pa je bil s številko 365 vključen bližnji zaselek Kremberk (Benedik 1999:113; Koletnik 1996: 165-178). Čez Sv. Ano na Kremberku je tekla zgodovinska meja med Karantanijo in Spodnjo Panonijo (Kovačič 1928:27-28; Murko 1962: 343), čez cerkev sv. Ane meja medjareninsko in radgonskopražupni-jo (Kovačič 1928: 64), danes pa po tej črti, tj. od Zgornje Velke na severu prek Sv. Ane na Kremberku v bližino Sv. Trojice in nato do Dvorjan pred Vurberkom ob Dravi, teče meja med zahodnim in vzhodnim slovenskogoriškimpodnarečjem (Koletnik 1999: 370).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

IVIČ, Pavle, 1981, (ur.), Fonološki opisiSarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

KOLETNIK, Mihaela, Fonološki opis voličinskega (SLA 366) in črešnjevskega (SLA 368) govora, Slavistična revija 47, Ljubljana 1999, št.l, 69-87.

KOLETNIK, Mihaela, Fonološki opis govora v Radencih, Jezikoslovni zapiski 6, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana 2000,155-165.

Objavljeno
2015-08-14
Kako citirati
1.
Koletnik M. Fonološki opis govora pri Sv. Ani na Kremberku v Slovenskih goricah. JZ [Internet]. 14. avgust 2015. [citirano 17. januar 2021.];7(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2661