Slovarska delavnica v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v obdobju 1977-2002

  • Alenka Gložančev

Povzetek

Na uvajalnem seminarju je bil predstavljen pomen Leksikološke sekcije ISJ FR ZRC SAZU, kot se kaže iz del, objavljenih v letih 1977-2002. Analitično je bilo osvetljeno konkretno slovaropisno delo, zlasti SSKJ, v perspektivi novih slovarskih projektov pa odprt jezikoslovno utemeljen razmislek o sodobnejšem, elektronsko podprtem nadgrajevanju klasičnega slov ar opisnega pristopa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Milena Hajnšek - Holz, Delo za Slovar slovenskega knjižnega jezika, Jezikoslovni zapiski 4, Ljubljana, 1998, 9-18.

Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja, Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Gložančev A. Slovarska delavnica v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v obdobju 1977-2002. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 12. avgust 2020.];10(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2615