13. mednarodni slavistični kongres (v podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003)

  • Alenka Šivic‑Dular

Povzetek

Prispevek je poročilo o 13. mednarodnem slavističnem kongresu, kije potekal od 15. do 21.avgusta 2003 v Ljubljani. Na kongresu, kije bil velik kulturni dogodek in katerega organizacija je bila zelo zahtevna, se je zbralo doslej v Sloveniji največ slavistov z vsega sveta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Program I XIII. mednarodni slavistični kongres, Ljubljana, 15.-21. avgusta 2003, izdajatelj Organizacijski odbor Slovenskega slavističnega komiteja, [uredniki Vanda Babic, Matej Šekli, Silvo Torkar], Ljubljana, Slovenski slavistični komite, 2003, 133 str.

Zbornik povzetkov IXIII. mednarodni slavistični kongres, Ljubljana, 15.-21. avgusta 2003, [ur. France Novak], [izdajatelja] Mednarodni slavistični komite [in] Slovenski slavistični komite, Ljubljana, ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003, Del 1: Jezikoslovje / uredil France Novak, 317 str. , Del 2: Književnost, kulturologija, folkloristika, zgodovina slavistike, tematski bloki /uredila France Novak in Andreja Žele (Tematski bloki), 348 str.

Časopisna poročila (gl. opombe 10, 13, 14, 15).

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Šivic‑DularA. 13. mednarodni slavistični kongres (v podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003). JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 1. junij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2598