Fonološki opis govora Plešivice

  • Vladimir Nartnik Nartnik Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

V članku je podan fonološki opis govora Plešivice, ki predstavlja stičišče dolenjskih, (rovtarsko) horjulskih in gorenjskih narečnih posebnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Benedik, Francka, 1999, Vprašalnica za SLA, Vodnik po zbirki narečnega gradiva, Ljubljana, str. 26-102.

Jurgec, Peter, 2003, Drago Unuk, Zlog v slovenskem jeziku (Ljubljana 2003), Jezi- O koslovni zapiski 9/2, Ljubljana, str. 153-159.

Kalnyn', Ljudmila Edvardovna, 2005, Sintagmatika sonantov v slavjanskih jazykah, Issledovanija po slavjanskoj dialektologii 11, Moskva, str. 1-192.

Logar, Tine, 1993, Slovenska narečja, str. 112-114.

Logar, Tine, 1996, Fonološki opisi, Dialektološke injezikovnozgodovinske razprave. Uredila K. Kenda-Jež, Ljubljana, str. 241-216.

Muljačič, Žarko, 1972, Opčafonologija ifonologija suvremenoga taljanskogjezika, Zagreb.

Nartnik, Vlado, 1972/73, Poskus nove obravnave slovenskega fonološkega sistema, Jezik in slovstvo XVIII, str. 81-91.

Nartnik, Vlado, 1999, Fonološki opis govora Vnanjih Goric (SLA 226), v: Jezikoslovni zapiski 5, Ljubljana, str. 197-205.

Palkovä, Zdena, 1997, Fonetika afonologie cestiny s obecnym üvodem do proble-matiky oboru, Praha.

Pezdir, Marija, (ok. 1955), Glavne značilnosti govora vasi Vnanje Gorice: Seminarska naloga, Ljubljana

Objavljeno
2015-08-05
Kako citirati
1.
Nartnik VN. Fonološki opis govora Plešivice. JZ [Internet]. 5. avgust 2015. [citirano 12. avgust 2020.];12(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2525