Primerjalna analiza o ohranjanju jezika pri kitajski, slovenski in tajski jezikovni manjšini v Avstraliji

Aleksandra Bizjak Končar

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2430

Povzetek

Prispevek preučuje, kateri dejavniki so odločilni za ohranjanje ali opuščanje
maternega jezika med jezikovnimi manjšinami v Avstraliji. Za primerjavo so izbrane tri manjše skupine: Slovenci, Tajci in Kitajci iz Hongkonga. S terenskim delom smo zbrali podatke, ki obsegajo tri vsebinske sklope. Prvi obravnava jezikovno rabo v družini, drugi zunaj družine in tretji odnos staršev in otrok do dvojezičnosti in jezikovne politike v Avstraliji. Ob tem bomo predstavili odnos do jezika v dveh generacijah izseljencev in ugotavljali povezavo med ohranjanjem jezika in jezikovno politiko.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bizjak Končar 2008 = Aleksandra Bizjak Končar, Ohranjanje jezika in jezikovna politika: primer slovenske jezikovne manjšine v Avstraliji, v: Slovenščina med kulturami, ur. Miran Košuta, Celovec: Slavistično društvo Slovenije, 2008 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 19), 177–189.

Hornberger 1988 = Nancy H. Hornberger, Bilingual Education and Language Maintenance, Dordrecht: Foris Publications, 1988.

Kloss 1966 = Heinz Kloss, German-American Language Maintenance Efforts, v: Language Loyalty in the United States: The Maintenance and Perpetuation of Non-English Mother Tongues by American Ethnic and Religious Groups, ur. Joshua A. Fishman, The Hague: Mouton, 1966, 215–223.

Lo Bianco 1988 = Joseph Lo Bianco, National Policy on Languages, Journal of Intercultural Studies 9 (1988), št. 1, 25–38.

Noro 1990 = Hiroko Noro, Family and Language Maintenance: an Exploratory Study of Japanese Language Among Children of Postwar Japanese Immigrants in Toronto, International Journal of the Sociology of Langauge 86 (1990), št. 6, 57–68.

Smolicz 1984 = Jerzy J. Smolicz, Minority Languages and the Core Values of Culture: Changing Policies and Ethnic Response in Australia, Multilingual and Multicultural Development 5 (1984), št. 1, 23–41.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2430

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.