Proces podomačevanja in vprašanje pisanja novejših prevzetih besed

Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v16i2.2407

Povzetek

Prispevek obravnava vprašanje pisanja novejših v slovenščino prevzetih besed. Da bi pokazali, da je prevzemanje besed jezikovna sprememba, ki poteka postopoma, tako da v jeziku soobstajajo različne oblike, smo za raziskavo izbrali področje hrane in pijače. Analiza izbranega besedja, prevzetega v različnih časovnih obdobjih iz različnih jezikov, je pokazala, da je intenzivnost podomačevanja odvisna od prepleta jezikovnih, družbenih in psiholoških dejavnikov. V sklepnem delu pa opozorimo, da je spoznanja o podomačevanju kot procesu treba upoštevati pri slovarskem prikazu prevzetih besed.

Ključne besede

slovenščina, slovenski pravopis, prevzete besede

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Aitchison 1991 = Jean Aitchison, Language change: progress or decay?, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Bajec 1955/56 = Anton Bajec, Sprehodi po slovenskem besedišču, Jezik in slovstvo 1 (1955/56), št. 6–7, 235–237.

Béjoint 2000 = Henri Béjoint, Modern lexicography: an introduction, Oxford: Oxford University Press, 2000.

Bezlaj 1982 = Franc Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 2: K–O, Ljubljana: SAZU (izd.) – Mladinska knjiga (zal.), 1982.

Bogataj 2008 = Janez Bogataj, Slovenija je kulinarično dežela različnosti, Večer (24. 4. 2008), 41.

Lenarčič 2009 = Simon Lenarčič, Pojasnila o jezikovnih in pravopisnih rešitvah v Kuharski enciklopediji, v: Kuharska enciklopedija, Ljubljana: Modrijan, 2009, 1283–1289.

Orešnik 1995 = Janez Orešnik, Uradi za jezik v Skandinaviji, Ljubljana: SAZU, 1995.

Pogačnik 2003 = Aleš Pogačnik, Prevzemanje besed v slovenščini, Jezik in slovstvo 48 (2003), št. 6, 25–48.

Snoj 2005 = Marko Snoj, O prevzetih besedah, tujkah in izposojenkah, Slovenski jezik 2005, št. 5, 113–122.

Thomason 2001 = Sarah G. Thomason, Language contact, Edinburg: Edinburg University Press, 2001.

Thomason – Kaufman 1988 = Sarah Grey Thomason – Terrence Kaufman, Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics, Berkeley – Los Angeles: University of California Press, 1988.

Toporišič 1971 = Jože Toporišič, Pravopis, pravorečje in oblikoslovje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika I, Slavistična revija 19 (1971), št. 3, 285–318.

Toporišič 1972 = Jože Toporišič, Prevzete prvine slovenskega knjižnega jezika (glasovi, pisava, oblike, tvorba, besede), Slavistična revija 20 (1972), št. 3, 55–75, 222–229.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v16i2.2407

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.