Zgodovina publikacije

Jezikoslovni zapiski so začeli izhajati leta 1991 kot glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.