Zuljan Kumar, Danila. „Govor Vasi Lokve Na Trnovski Planoti“. Izvestje 20 (december 15, 2023): 71–76. Pridobljeno april 18, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13560.