Zuljan Kumar, Danila. „Ivana, Torka in štrija V Terskem Bajeslovnem izročilu“. Izvestje 19 (januar 26, 2023): 18–23. Pridobljeno junij 18, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11635.