Marušič, Branko. „Dijak Štefan Lapajne O oblačilnih Navadah Idrijskih Deklet in Idrijskem Govoru (1873)“. Izvestje 19 (januar 26, 2023): 13–17. Pridobljeno junij 14, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11634.