Zuljan Kumar, D. „Govor Vasi Lokve Na Trnovski Planoti“. Izvestje, let. 20, december 2023, str. 71-76, https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13560.