Fakin Bajec, J. „Stara Rokodelska in tehnična Znanja Iz Vipavske Doline Med Pozabo in vnovično Uporabo“. Izvestje, let. 20, december 2023, str. 59-69, https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13559.