Šrimpf Vendramin, K. „Drobci O Plesnih Zabavah Na Goriškem V 50. in 60. Letih 20. Stoletja“. Izvestje, let. 20, december 2023, str. 51-58, https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13558.