Ledinek Lozej, Špela. „Nova Gorica – Med Disonantno dediščino in Brezmejnostjo“. Izvestje, let. 20, december 2023, str. 39-50, https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13557.