Šrimpf Vendramin, K. „Ženska Kot Objekt Mode – oblačilna Kultura Brik Iz Zapiskov Orlove Terenske Ekipe“. Izvestje, let. 19, januar 2023, str. 53-59, https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11643.