Mihurko Poniž, K. „Pisma Primork V Elektronski Zbirki PISMA“. Izvestje, let. 19, januar 2023, str. 48-52, https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11642.