Testen Koren, P. „Goriške Perice Pred Prvo Svetovno Vojno“. Izvestje, let. 19, januar 2023, str. 24-29, https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11637.