Zuljan Kumar, D. „Ivana, Torka in štrija V Terskem Bajeslovnem izročilu“. Izvestje, let. 19, januar 2023, str. 18-23, https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11635.