Marušič, B. „Dijak Štefan Lapajne O oblačilnih Navadah Idrijskih Deklet in Idrijskem Govoru (1873)“. Izvestje, let. 19, januar 2023, str. 13-17, https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11634.