[1]
P. Kolenc, „Poročilo o delu sodelavk in sodelavcev ZRC SAZU, Raziskovalne postaje v Novi Gorici od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022“, izvestje, let. 19, str. 76–93, jan. 2023.