[1]
D. Zuljan Kumar, „Ivana, torka in štrija v terskem bajeslovnem izročilu“, izvestje, let. 19, str. 18–23, jan. 2023.