Zuljan Kumar, D. (2023) „Govor vasi Lokve na Trnovski planoti“, Izvestje, 20, str. 71–76. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13560 (Pridobljeno: 18 april 2024).