Fakin Bajec, J. (2023) „Stara rokodelska in tehnična znanja iz Vipavske doline med pozabo in vnovično uporabo“, Izvestje, 20, str. 59–69. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13559 (Pridobljeno: 15 julij 2024).