Ledinek Lozej, Špela (2023) „Nova Gorica – med disonantno dediščino in brezmejnostjo“, Izvestje, 20, str. 39–50. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13557 (Pridobljeno: 17 april 2024).