Kolenc, P. (2023) „Poročilo o delu sodelavk in sodelavcev ZRC SAZU, Raziskovalne postaje v Novi Gorici od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022“, Izvestje, 19, str. 76–93. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11646 (Pridobljeno: 14 junij 2024).