Mihurko Poniž, K. (2023) „Pisma Primork v elektronski zbirki PISMA“, Izvestje, 19, str. 48–52. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11642 (Pridobljeno: 14 junij 2024).