Zuljan Kumar, D. (2023) „Ivana, torka in štrija v terskem bajeslovnem izročilu“, Izvestje, 19, str. 18–23. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11635 (Pridobljeno: 18 junij 2024).