Marušič, B. (2023) „Dijak Štefan Lapajne o oblačilnih navadah idrijskih deklet in idrijskem govoru (1873)“, Izvestje, 19, str. 13–17. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11634 (Pridobljeno: 14 junij 2024).