Zuljan Kumar, Danila. 2023. „Govor Vasi Lokve Na Trnovski Planoti“. Izvestje 20 (december):71-76. https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13560.