Zuljan Kumar, Danila. 2023. „Ivana, Torka in štrija V Terskem Bajeslovnem izročilu“. Izvestje 19 (januar):18-23. https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11635.