Marušič, Branko. 2023. „Dijak Štefan Lapajne O oblačilnih Navadah Idrijskih Deklet in Idrijskem Govoru (1873)“. Izvestje 19 (januar):13-17. https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11634.