Zuljan Kumar, D. (2023). Govor vasi Lokve na Trnovski planoti. Izvestje, 20, 71–76. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13560