Fakin Bajec, J. (2023). Stara rokodelska in tehnična znanja iz Vipavske doline med pozabo in vnovično uporabo. Izvestje, 20, 59–69. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13559