Ledinek Lozej, Špela. (2023). Nova Gorica – med disonantno dediščino in brezmejnostjo. Izvestje, 20, 39–50. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13557