Kolenc, P. (2023). Poročilo o delu sodelavk in sodelavcev ZRC SAZU, Raziskovalne postaje v Novi Gorici od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Izvestje, 19, 76–93. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11646