Šrimpf Vendramin, K. (2023). Ženska kot objekt mode – oblačilna kultura Brik iz zapiskov Orlove terenske ekipe. Izvestje, 19, 53–59. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11643