Mihurko Poniž, K. (2023). Pisma Primork v elektronski zbirki PISMA. Izvestje, 19, 48–52. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11642