Testen Koren, P. (2023). Goriške perice pred prvo svetovno vojno. Izvestje, 19, 24–29. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11637