Zuljan Kumar, D. (2023). Ivana, torka in štrija v terskem bajeslovnem izročilu. Izvestje, 19, 18–23. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11635