Marušič, B. (2023). Dijak Štefan Lapajne o oblačilnih navadah idrijskih deklet in idrijskem govoru (1873). Izvestje, 19, 13–17. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11634