(1)
Zuljan Kumar, D. Govor Vasi Lokve Na Trnovski Planoti. izvestje 2023, 20, 71-76.