(1)
Zuljan Kumar, D. Ivana, Torka in štrija V Terskem Bajeslovnem izročilu. izvestje 2023, 19, 18-23.